Logowanie

Przypomnij hasło
Rejestracja /
Logowanie

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych są: Karoń ZP Sp. z o. o. z siedzibą w Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki REGON: 381239415, NIP 7732488186 oraz Karoń Sp.
z o.o. Sp. K., REGON: 101702340, NIP 7732474020 z siedzibą w Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki łącznie zwani dalej „Współadministratorami”.

Dane do kontaktu:

885 777 745

administracja@karon.pl.

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane odpowiednio:

a)      w związku z realizacją przez Współadministratorów na Państwa rzecz umowy
o realizację usług, umowy o dostawę towarów produkowanych przez Współadministratorów, w tym realizacja zamówień. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych usługlub innych podobnych, które na Państwa życzenie są świadczone przez Współadministratorów,

b)      w związku z wyrażoną zgodą na przedstawienie przez Współadministratorów oferty produktowej,

c)      w związku z zawartą umową o współpracy / dostawie przez Państwa usług i produktów na rzecz Współadministratorów.

2. Współadministratorzy informują, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). W zależności od celu przetwarzania poszczególnych kategorii danych przez Współadministratorów brak podania danych osobowych:

a)      uniemożliwia zawarcie umowy z Współadministratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT,

b)      uniemożliwi przedstawienie oferty produktowej.

3. Współadministratorzy informują, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

4. Współadministratorzy informują, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

5. Współadministratorzy informują, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  1. Kancelariom prawnym obsługującym Współadministratorów,
  2. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Współadministratorów,
  3. Osobom lub firmom obsługującym Współadministratorów w zakresie ochrony danych osobowych,
  4. Firmom świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi marketingowe,
  5. Firmom konsultingowym świadczącym usługi na rzecz Współadministratorów,
  6. Firmom kurierskim i pocztowym.

6. Współadministratorzy informują o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt  tel. 885 777 745, e-mail: administracja@karon.pl.

Nowy baner polski